Плани евакуації

Плани евакуації

  Вимушений процес руху людей з метою рятування називається евакуацією. Евакуація людей з будівель та споруд здійснюється через евакуаційні виходи. Шляхом евакуації називається безпечний для руху людей шлях, який веде до евакуаційного виходу. На об’єктах з масовим перебуванням людей, які є навчальними (у тому числі дошкільними) закладами, закладами охорони здоров’я зі стаціонаром, будинками для людей похилого віку та людей з інвалідністю, санаторіями і закладами відпочинку, розважальними, культурно-освітніми та видовищними закладами, критими спортивними будинками і спорудами, готелями, мотелями, кемпінгами, торговими підприємствами та інших закладах повинні бути розроблені плани евакуації. План евакуації складається з двох частин: графічної i текстової. Графічна частина представляє собою план поверху або приміщення, на який нанесено пронумеровані евакуаційні шляхи i виходи з маршрутами руху.  На плані евакуації вказують місця розташування первинних засобів пожежогасіння, ручних пожежних сповіщувачів. Плани евакуації повинні складатися зважаючи на особливості поведінки людей в складних ситуаціях. Слід також враховувати потужності сформованих людських потоків, режим експлуатації будівлі, що склався, активні і пасивні системи пожежної безпеки. При складанні плану евакуації рекомендується спиратися на розрахунок динаміки небезпечних чинників пожежі і параметрів руху людей. Детальний план евакуації людей з будівлі розміщується у помітних місцях  на інформаційних стендах на кожному поверсі.